Kim jestem


Dermatolog Katowice - Dr n. med. Aleksandra Szczepanek-GrettkaDr n. med. Aleksandra Szczepanek-Grettka
specjalista dermatolog-wenerolog
dzieci i dorosłych

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1992 roku. Już w czasie studiów interesowałam się dermatologią – byłam członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego ŚAM Koła przy Katedrze i Klinice Dermatologii w Katowicach.
W 1996 r.  zdałam egzamin na pierwszy stopień specjalizacji a w 2000 roku uzyskałam tytuł specjalisty z zakresu dermatologii i wenerologii.

W 1999 r. nadano mi stopień doktora nauk medycznych po obronie pracy doktorskiej p.t ” Znamiona, stany przednowotworowe, nowotwory łagodne i złośliwe małżowin usznych-analiza występowania oraz metod i wyników leczenia.”

W trakcie kariery zawodowej pracowałam w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, Szpitalu im. St. Leszczyńskiego w Katowicach, Klinice Dermatologii ŚAM w Katowicach.

Od 2000 r. do teraz pracuję jako starszy asystent Oddziału Dermatologicznego Dziecięcego i Przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej Dziecięcej w KCO. Od 2006r pełnię funkcję zastępcy Zarządzającego Kontraktem i Oddziałem Dermatologicznym Dziecięcym.
Od 2004 prowadzę Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Katowicach.
Do 2015 współpracowałam z NZOZ Pro Familia w Katowicach a od 2015 rozpoczęłam współpracę z Polmed w Katowicach.

Co roku poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w kursach, szkoleniach i kongresach w Polsce i za granicą. Mam w swoim dorobku naukowym publikacje w czasopismach naukowych i wystąpienia na kongresach.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.
Szkolę pacjentów i ich rodziny w zakresie postępowaniu po rozpoznaniu alergii – szkoła atopii i w zakresie chorób pęcherzowych skóry – Towarzystwo DEBRA.

Oprócz tego prowadziłam działalność dydaktyczną w Policealnej Szkole Zawodowej w Katowicach w zakresie dermatologii w latach 2001-2006 oraz z przedmiotu medycyna estetyczna w zakresie kosmetologii z elementami medycyny estetycznej – Wydział Farmaceutyczny SUM w Katowicach w okresie 2011-2012 r.